књиге које померају границе

УСЛУГЕ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ


ВЕБ ДИЗАЈН

1.Израда интернет презентација 

(www.belov.in.rs);

2.Израда промо страница;


ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

1.Осмишљавање и креирање визуелног идентитета, логотипи;

2.Дизајн корица књига;


3.Израда илустрација за књиге;


МУЛТИМЕДИЈАЛНИ САДРЖАЈИ

Израда мултимедијалних презентација;

ТАЈНА СВЕТОГ САВЕ-ТРАЈЛЕР

2.Израда спотова;

НЕБЕСКИ БЕДЕМИ-ПРОМО

3.Снимање и монтажа;

Промоција Небеских бедема у Смедереву

ПРИПРЕМА КЊИГА ЗА ШТАМПУ

  1. Лектура и коректура текста;
  2. Прелом текста и припрема за штампу;


Галерија


С. К. Белов

Саша Кузмановић Белов, прозаиста и поета, светлост дана угледао је давне 7484. године по старом рачунању времена, у старом граду Смедереву и у још старијој Србији.Захваљујући зодија -чком старословенском знаку врбе или општеприхваћеном зодијачком знаку рибе који је одређивао његове жи -вотне путање, као сањар, авантуриста и пустолов, одувек је неговао филозо- фски став према животу, знајући да је исти испуњен успонима и падовима. За- вршио је Факултет безбе- дности, Универзитета у Београду, на ком је и специјализирао.Стивен КингБожидар Дамјановић Бенедикт, Славомир Наста-сијевић, Иво Андрић, Бори-слав Пекић, само су неки од прослављених писа- ца који су имали утицаја  на његов стваралачки прозни рад. Аутор је романа Небе- ски бедеми и Тајна светог Саве, драме трочинке Ша- пат написане у лирској прози и збирке песама Зрна соли. Његова песма Презир, према одлуци стручног жи- рија штампана је 2017. у антологији посвећеној Бо- длеру-''Последњи цветови зла''.Роман Небески бедеми номинован је 2017. За Ни- нову награду за најбољи роман штампан у 2017. Тренутно ради на још три романа.  Ожењен је Аном, отац је Алексе, живи, ради и ствара у Београду.


Контакт

T: +381 60 0807 210

E:sasa.kuzmanovic112@gmail.com