Izdavačka agencija Belov nastala je sa idejom da pomogne talentovanim neafirmisanim autorima, koji su napisali svoje prvo delo, roman, dramu, zbirku poezije, stručnu literaturu, da dođu do svog prvog štampanog izdanja. IA Belov nije specijalizovana samo za prva izdanja, već podjednaku zastupljenost imaju i kvalitetni autori koji iza sebe već imaju jedno ili više štampanih izdanja. Moto IA Belov je: ''IZDAVAČ PO MERI PISACA'' što znači da svaki autor za svoj novac mora imati fer i korektan tretman.

IA Belov, svojim imenom stoji iza autora kao izdavačka kuća. To je mnogo bolja solucija od samostalnog autorskog izdanja jer samostalna izdanja teško mogu učestvovati na konkursima ili kod otkupa knjiga ili kod zaključivanja ugovora sa knjižarama Delfi, Vulkan, Dereta… Kod nas Autor raspolaže celokupnim tiražom knjiga isto kao i kod autorskog izdanja, osim što IA Belov šest primeraka od tiraža dostavlja NBS-u, i jedan primerak zadržava za sopstvenu biblioteku.

IA Belov neprekidno predstavlja svoja izdanja na svom internet portalu, u svojoj internet prodavnici.

IA Belov mesečno putem izveštaja obaveštava autore o prodatom broju knjiga iz svoje internet prodavnice, kao i u knjižarama u kojima su autori zastupljeni. Za knjige svojih autora IA Belov organizuje individualne ali i zajedničke promocije.

IA Belov Pretežna delatnost izdavačko-promoterske i distributerske agencije Belov je objavljivanje knjiga, ali se bavimo i drugim, srodnim poslovima. Belov je nezavisna izdavačka agencija i samostalno deluje (u poslovima izdavaštva i promovisanja umetnosti) od 2020. godine.

Kao izdavačka i promoterska agencija, Belov Vam nudi kompletan literarni, promoterski i prodajni “servis” – dizajn, lekturu, korekturu, prevod, prezentaciju, promociju, plasman i prodaju autorskih literarnih i multimedijalnih dela. Osim pomenutih usluga, bavimo se i web-dizajnom, promoterskim i drugim srodnim poslovima. Na jednom mestu možete dobiti profesionalnu podršku i pomoć vezanu za sve pomenute i mnoge druge poslove.

IA Belov je registrovana za rad na teritoriji Republike Srbije i rado sarađuje sa autorima, distributerima knjiga, promoterima i konzumentima umetnosti koji žive van teritorije Srbije. IA Belov objavljuje i dela autora iz zemalja okruženja, kao i dela autora iz drugih zemalja.