Naša priča

S.K.Belov

spec. Saša Kuzmanović Belov, (osnivač Izdavačke Agencije Belov, glavni i odgovorni urednik, art direktor)

          Izdavačka Agencija Belov nastala je sa idejom da pomogne talentovanim neafirmisanim autorima, koji su napisali svoje prvo delo, roman, dramu, zbirku poezije, stručnu literaturu, da dođu do svog prvog štampanog izdanja. Izdavačka Agencija Belov nije specijalizovana samo za prva izdanja, već podjednaku zastu-pljenost imaju i kvalitetni autori koji iza sebe već imaju jedno ili više štampanih izdanja. Moto Izdavačke Agencije Belov je: “IZDAVAČ PO MERI PISACA“ što znači da svaki autor za svoj novac mora imati fer i korektan tretman.

 

          Izdavačka Agencija Belov, svojim imenom stoji iza autora kao izdavačka kuća. To je mnogo bolja solucija od samostalnog autorskog izdanja jer samostalna izdanja teško mogu učestvovati na konkursima ili kod otkupa knjiga ili kod zaključivanja ugovora sa knjižarama Delfi, Vulkan, Dereta… Kod nas Autor raspolaže celokupnim tiražom knjiga isto kao i kod autorskog izdanja, osim što Izdavačka Agencija Belov šest primeraka od tiraža dostavlja NBS-u, i jedan primerak zadržava za sopstvenu biblioteku.

 

          Izdavačka Agencija Belov neprekidno predstavlja svoja izdanja na svom inte-rnet portalu, u svojoj internet prodavnici.

 

          Izdavačka Agencija Belov mesečno putem izveštaja obaveštava autore o pro-datom broju knjiga iz svoje internet prodavnice, kao i u knjižarama u kojima su au-tori zastupljeni. Za knjige svojih autora Izdavačka Agencija Belov organizuje individualne ali i zajedničke promocije.

 

          Izdavačka Agencija Belov Pretežna delatnost izdavačko-promoterske i distri-buterske agencije Belov je objavljivanje knjiga, ali se bavimo i drugim, srodnim poslovima. Belov je nezavisna izdavačka agencija i samostalno deluje (u poslovima izdavaštva i promovisanja umetnosti) od 2020. godine.

 

          Kao izdavačka i promoterska agencija, Belov Vam nudi kompletan literarni, promoterski i prodajni “servis” – dizajn, lekturu, korekturu, prevod, prezentaciju, promociju, plasman i prodaju autorskih literarnih i multimedijalnih dela. Osim pomenutih usluga, bavimo se i web-dizajnom, promoterskim i drugim srodnim poslovima. Na jednom mestu možete dobiti profesionalnu podršku i pomoć vezanu za sve pomenute i mnoge druge poslove.

 

          Izdavačka Agencija Belov je registrovana za rad na teritoriji Republike Srbije i rado sarađuje sa autorima, distributerima knjiga, promoterima i konzumentima umetnosti koji žive van teritorije Srbije. Izdavačka Agencija Belov objavljuje i dela autora iz zemalja okruženja, kao i dela autora iz drugih zemalja.

Naš tim

ana-2-large

mast. Ana Kuzmanović (menadžer za odnose sa javnošću)

andja-2-large

inž. Anđelija Blagojević (profesionalni fotograf i grafički dizajner-član redakcije)

tanja-2-large

prof. dr Tatjana Sekulić, (prevodilac-član redakcije)

zoran1-2-large

Zoran Penčić (lektor i korektor - član redakcije)

dacha-2-large

dipl. inž. Dalibor Lazarević (programer, član redakcije)

dimitrije-2-large

inž. Dimitrije Živković (sistem administrator i tehnička podrška-član redakcije