Pisanje poezije

PLAN RADA RADIONICE:

Poezija uvod

Poetska struktura – stih i strofa

Pisanje pesama – Osnovne tehnike

Tradicija – pisanje Soneta

Narativna poezija – poema i balada

Akrostih, anegdota, satira

Pisanje u slobodnom stihu

Uobičajeni problemi i greške kod pisanja poezije


Pisanje u prozi

PLAN RADA RADIONICE:


Osnovna pravila uspešnog pisanja

Razgovor o pravilima i piscima

Pisanje na zadate reči 

Način umetničkog izražavanja:
1. opisivanje ili deskripcija (lika, događaja, prostora),
2. pripovedanje ili naracija (pričanje o likovima i događajima),
3. dijalog
4. i monolog

Opis prostora

Opis lika (fizički i karakter)

Opis događaja

Monolog

Dijalog

Uvodne rečenice

Zaključne rečenice

Naslovi - kreiranje naslova

Narator

Narator u trećem licu (autor)

Narator u trećem licu Ograničen (lik)

Narator u prvom licu Sveznajući (komentator)

Narator u prvom licu Ograničen (lik)

Neobični narator

Najkraća priča - priča u tri reči

 

Pisanje scenarija

PLAN RADA RADIONICE:

Pisanje u slikama

Razvoj scenarija: Priča ili Likovi

Organizacija elemenata priče

Dijalog

Opis radnje u scenariju

Tehnika pisanja scenarija: FORMA

Tehnika pisanja scenarija: STRUKTURA

Tehnika pisanja scenarija: SCENA I SEKVENCA

Kako prodati scenario u šoubiznisu?

 

Pisanje bloga

PLAN RADA RADIONICE:

Uvod

Pisanje za internet

Pisanje postova

Pisanje prvog članka (posta)

Naslovi i ključne reči na blogu

Naslov, podnaslov, prvi pasus

Poruka i poziv na akciju

Kvalitet i dubina pisanja postova

Dizajn teksta

Mehanika i uređivanje posta

Promocija tekstova i publika

 

Pisanje reklamnih tekstova

PLAN RADA RADIONICE:

Šta podrazumeva pisanje reklamnih tekstova?

Planiranje reklamne kampanje

Pisanje reklamnog teksta

Kako doći do ideje za reklamu?

Šta dobar reklamni tekst mora da sadrži?

Struktura i oblik reklamnog teksta

Osnove pisanja reklamnih oglasa

Pisanje za Radio i TV

Pisanje za Internet

Mehanika pisanja reklamnih tekstova

Problemi u kopirajtingu

 

Pisanje tekstova za sajtove

PLAN RADA RADIONICE:

Uvod

Osnovne tehnike pisanja za web

Planiranje pisanja za web

Dizajn teksta za web

Napravi tekst razumljivim

Strategija komunikacije

Kredbilitet, poverenje, angažman